Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief het Privacybeleid zijn van toepassing op het gebruik van de website van www.haakwerkwinkel.com met inbegrip van de inhoud, functionaliteiten en diensten die via de website worden aangeboden.

Lees de Gebruikersvoorwaarden goed door voordat je website www.haakwerkwinkel.com gaat gebruiken. Door het gebruik van de website aanvaard je de Gebruikersvoorwaarden ga je akkoord je hieraan te houden.

De Gebruikersvoorwaarden worden zo nu en dan door Haakwerkwinkel Irma aangepast. Lees deze dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van de veranderingen. Zodra je gebruik maakt van de website ga je akkoord met meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website van www.haakwerkwinkel.com. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Haakwerkwinkel Irma. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aan de informatie op de website www.haakwerkwinkel.com kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op Haakwerkwinkel Irma website verstrekte informatie tekortkomingen en/of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Haakwerkwinkel Irma wijst iedere aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirect schade af die ontstaat uit het gebruik maken van Haakwerkwinkel Irma of van de op of via Haakwerkwinkel Irma ter beschikking gestelde informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van www.haakwerkwinkel.com inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto's, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij Haakwerkwinkel Irma.

Je kan de informatie op de website www.haakwerkwinkel.com raadplegen voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik van www.haakwerkwinkel.com, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming van Haakwerkwinkel Irma vereist.

Rechtskeuze

Op het gebruik van de website van www.haakwerkwinkel.com is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hengelo.

Vragen

Voor vragen kan je contact opnemen via tel 06-10220855 of per email irma@haakwerkwinkel.com of schrijf naar:

Haakwerkwinkel Irma, Stellingmolen 11 b, 7587 RV  De Lutte.