Modelformulier Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Haakwerkwinkel Irma

Stellingmolen 11 B   

7587 RV De Lutte 


Informatie klantcontact:

Email: irma@haakwerkwinkel.com 

Mobiel 06-10220855


- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Besteld op (DD-MM-YYYY) : - Bestelnummer :

- Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en) :

- IBAN Rekeningnummer:

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum (DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.